Türkiye, otomotiv sektörü için yol haritasını belirledi

Türkiye, katma değeri yüksek üretimdeve ihracatta ilk sırada yer alan en önemli sanayi kollarından otomotiv için yol haritasını belirledi. 2016-2019 yılını kapsayan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazır. Belgede yerli araç üretimi ve sektörün güçlendirilmesi için çalışmalar öngörülüyor

Mar-Nis 2016

Türkiye, otomotiv sektörü için yol haritasını belirledi

Otomotiv Türkiye’nin katma değer üreten en önemli iş kollarından biri. Ayrıca ihracatta da ülkenin en önemli iki üretim sektörü hazır giyim ile kimya sanayini geride bırakarak son 10 yıldır kesintisiz bir şekilde birinciliğe yerleşiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2015 yılında da 21 milyar 156 milyon dolarla yine ilk sırada yer aldı. 2015 yılı Türkiye ihracatının 143.7 milyar dolar olduğu dikkate alınırsa otomotivin ihracat pastası içindeki payı yüzde 14,7 gibi önemli ve en büyük dilime karşılık geliyor. Onu yüzde 11,8 ile hazır giyim, yüzde 10,7 ile kimya sektörü takip ediyor. 

Yüzde 65 ile en büyük artış ABD’de sağlandı. Ama Almanya, Türkiye’nin hala en büyük ihracat pazarı 

En büyük ihracat pazarlarına baktığımızda ise geleneksel Avrupa pazarının yanında ABD ve İsrail de geçtiğimiz yıl ilk on ülke arasında yer aldı. ABD’ye 2014 yılına göre yüzde 65 gibi ciddi bir artışla 779 milyon dolarlık,  İsrail’e ise 498 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10 daralsa da Almanya hala Türk otomotiv sanayinin en büyük dış pazarı konumunda. 2015 yılında bu ülkeye 3.3 milyar dolarlık otomobil satışı gerçekleştirilmiş. Onu yüzde 8 artışla ve 2.1 milyar dolarla İngiltere, 1.9 milyar dolarla Fransa, 1 milyar doları aşkın bir rakamla İspanya ve 992 milyon dolarla Belçika takip ediyor. 

243 Ar-Ge merkezinin 71’i otomotiv sanayine hizmet veriyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen de Mart ayında yapılan OSD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sektörün bu güçlü performansına dikkat çekti. Toplam kapasitenin 1.75 milyon adede yükseldiğini hatırlatan Önen, 2016 yılında bu kapasiteyi 1.85 milyon adede çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. müşteri beklentilerinin hızla gelişip değiştiği ve buna paralel olarak düzenlemelerin de gelişip sıkılaştığına dikkat çeken Önen, “Üretimde katma değer yapısı değişiyor, burada en fazla öne çıkan noktalar ise mühendislik, Ar-Ge, elektronik ve yeni malzeme ile yeni teknoloji kullanımıdır. Bu değişimin yansımasıysa otomotivde sürekli artan mühendislik ve Ar-Ge harcamaları” dedi. Önen, sözlerini “Bugün Türkiye genelinde 243 adet Ar-Ge merkezi varken bunların 71’inin otomotiv sanayiine hizmet verdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. 10 yılda OSD üyelerinin Ar-Ge istihdamında yüzde 96, patent başvuru sayısında da yüzde 370’lik artışının dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. 2015 yılı itibarıyla OSD üyelerinin Ar-Ge merkezlerindeki yetişmiş işgücü 4 bin 88 kişiye ulaşmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl yapılan patent başvuru sayısı 479 adet. Özetle Türk otomotiv sanayi olarak ülkemizin kalkınmasına destek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2016) kabul edildi

Ekonomi için böylesine önemli bir sektör devlet desteğini hakediyor. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sektörün önümüzdeki dört yıllık stratejisini belirleyen bir belgeyi yayımladı. Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, yerli marka araç üretimi için gerekli altyapının oluşturulması amaçlanıyor. Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK), kabul ettiği 2016-2019 dönemini kapsayan belge Resmi Gazete’de yayımlanarak yürüklüğe girdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan planının genel amacı, "Güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi ve kendi ürettiği yerli markaları ile ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve katma değer oranını yükseltmek" olarak belirlendi. Plan kapsamında belirlenen hedefler ise şöyle sıralandı:

•             Yerli marka araç üretimi için gerekli altyapıyı oluşturmak,

•             Sektörün markalaşma kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artırmak,

•             Otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemeler geliştirmek.

Ayrıca, vergisel düzenlemelerle karbondioksit salınımı daha düşük araçların kullanımının da teşvik edilmesi hedefler arasında. 

Yan sanayinin gündeminde Ar-Ge çalışmaları ve katma değerli üretim var

Otomotiv sanayi hızla gelişirken, buna paralel olarak yan sanayi de tam gaz ilerliyor. Yan sanayinin gündeminde ise Ar-Ge ve katma değeri yüksek üretim var. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Ar-Ge çalışmaları kapsamında, üyelerinin “Ağırlık Azaltma Teknolojileri” konseptiyle geliştirdiği projelerini TOFAŞ Ar-Ge yöneticileri ve mühendislerinin beğenisine sundu. Bunun yanında enerji tüketimini azaltma ve elektrifikasyon alanında da Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilecek. 

Öte yandan TAYSAD, Türk yan sanayi firmalarının gücünü artırmak amacıyla uluslararası işbirliklerini de araştırıyor. Otomotiv sektöründe dünyanın en güçlü ülkelerinden Almanya’ya 40 kişilik bir heyet gezisi düzenleyen TAYSAD, Bühl kentindeki Schaeffler firmasının LuK markasının genel merkezini ziyaret etti ve ikili görüşmelerde bulundu. Heyet, iki gün süren temaslarda yetkinliklerini tanıtma fırsatının yanı sıra, Schaeffler satın alma ağına ve yeni projelerine dahil olacak adımları da attılar. Gerçekleştirilen ‘Tedarikçi Günü’, firma ile başlatılan çalışmaların geliştirilmesi ve ikinci aşamaya geçilmesine de olanak sağladı. (Abbas Özpınar)