Künye ve Haklar

Anbieter im Sinne des §6 TDG/§6 MDStV

Genel Müdür: Dipl.-Kfm Adnan Aksen.

 

TITAAN Net Media GmbH

 

Am Mühlenkreuz 50

50181 Bedburg

Telefon: +49 (0) 2272 / 90 27 27

Telefax: +49 (0) 2272 / 90 27 28

E-Mail: info@titaan.de

Ticari Sicil

50977 Satıi Kimlik Numarası: DE229648769 §10 Abs. 3 MDStV: için sorumlu

Titaan Net Media GmbH Genel Müdürü Adnan Aksen

Am Mühlenkreuz 50

50181 Bedburg

Haklar

Telif Hakkı: Alıntılanması, kopyalanması, çoğaltım ve baskısı Titaan NetMedia GmbH'nin izin gerektirir. Her hakkı saklıdır.

Kaynak: www.bigfoto.com, Bigstockphoto, Andreas Steinhoff, Konstantin Polakov, Samed Kapudan

Kredi: TD-IHK, AHK

>

Yasal Uyarı

        AHK / ODA  DERGİSİ 2016 YILI İLAN/REKLAM KOŞULLARI

 1. TANIMLAR:

       Bu şartnamede TITAAN YAYINCILIK ve DANISMANLIK LTD. STI. ine “TITAAN”, TITAAN süreli yayını                    ODA Dergisi “ODA” ve ODA’ya ilan/reklam veren kuruluşlara “FİRMA” denir.

 1. KAPSAM:

      Şartnamenin kapsamı TITAAN`nın yayınladığı “ODA”da üretim ve hizmetlerini tanıtmak ve duyurmak isteyen         FİRMA’larca belirtilen koşullarda ilan/reklam verilmesi işleridir.

 1. İLAN KOŞULLARI:                                                                                                          
 2.   ODA’ nın  sayfa boyutları A4’tür. İlanlar/reklamlar 210 X 297 mm boyutlarında. Ilan /                  reklamlar en az 300 dpi olarak EPS, JPG, TIFF, PDF dosya formatlarında  e-mail olarak        aksen@titaan.de `ye gönderilir.

3.2    İlan/reklam bedelleri aşağıdaki  tabloda yer almaktadır. Bu bedellere KDV eklenecektir.

3.3    Film gönderilmemesi halinde film bedeli FİRMA tarafından ödenir.

3.4    TITAAN gerektiğinde ilan/reklam bedellerini ve koşullarını değiştirebilir, sözleşme yapan FİRMA’lar bu               değişiklikten etkilenmez.

3.5    İlan/reklam içeriğinin (metin/görsel) her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu ilan/reklam veren FİRMA’ ya              aittir. İlan/reklam veren FİRMA, ilan/reklam içeriğinin (metin/görsel) yanıltıcı, eksik bilgiler                                içermeyeceğini taahhüt etmekte olup ilanların/reklamların doğruluğundan bizzat sorumludur. TITAAN’ nın,          söz konusu ilanların/reklamların doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmayıp, ilan/reklam veren FİRMA’            nın işbu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi nedeniyle TITAAN’ nın  ödemek zorunda kalacağı her türlü              adli/idari para cezası ve/veya tazminat nedeniyle ilan/reklam veren FİRMA, TITAAN’ nın uğradığı zararı            tazminle yükümlüdür.

3.6    Yayımlanacak olan ilan/reklam içeriği (metin/görsel) TITAAN’ nın ilan/reklam politikalarına uygun olmak            zorundadır. Yayımlanacak olan ilan/reklam içeriği (metin/görsel) mevzuat ve genel ahlak kuralları ile                 TITAAN’ nın işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşıyamaz, TITAAN’ nın kamuoyu nezdindeki         kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olamaz. Yayımlanacak olan ilan/reklam içeriğinin (metin/görsel)                 mevzuat ve genel ahlak kuralları ile TITAAN’ nın işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşıması,         TITAAN’ nın kamuoyu nezdindeki kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olması halinde TITAAN belli bir             süre vererek ilan/reklam içeriğinin (metin/görsel) değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana           dek söz konusu ilanı/reklamı yayınlamama hakkına haizdir. İlanın/reklamın bu şekilde yayınlanamaması           halinde TITAAN’ nın uğradığı zararı (mahrum kaldığı geliri) ilan/reklam veren FİRMA’ dan talep hakkı                 saklıdır. İlan/reklam bedelinin  ödenmiş olması halinde ise ilan/reklam veren FİRMA’ nın verilen süre                 içerisinde  ilan/reklam içeriğini TITAAN’ nın ilan/reklam politikalarına uygun hale getirmemekte ısrar                 etmesi veya yaptığı değişikliğin de ODA’ nın ilan/reklam politikalarına uygun düşmemesi halinde                       ilan/reklam yayınlanmaz. Böyle bir durumda ilan/reklam veren FİRMA’ nın TITAAN’ dan herhangi bir talep         hakkı yoktur.  TITAAN, yayımlanan bir ilan/reklam nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya           kurum ve kuruluşlara her türlü tazminat veya idari/adli para cezası/ları ödemek zorunda kalırsa, ödediği             bedel için ilan/reklam veren FİRMA’ ya aynen rücu hakkı saklıdır.

 1. ÖDEME KOŞULLARI:
  1. 1 Dergi yayınlandıktan sonra, FİRMA’nın ODA’da yayınlanan ilanlarının/reklamlarının        tutarını belirten TITAAN’nın açık faturası FİRMA’ya gönderilir.
  2. 2 İlan/reklam bedeli fatura tarihinden başlayarak en geç 30 gün içerisinde nakit olarak       TITAAN’nın (T. İş Bankası Kızıltoprak Şb. IBAN nolu TR                                             160006400000110710661297) TL hesabına  yatırılır .
  3. 3 FİRMA yapılan ödemelerde, ödeme ile ilgili TITAAN faturasının tarih ve numarası ile      ilanın/reklamın yayınlandığı ODA sayısını belirtir.
  4. 4 Fatura bedelinin sözleşmede belirtilen opsiyondan sonra ödenmesi durumunda  aylık      % 8 gecikme farkı alınır.
  5. 5 Süresinde yapılmayan ödemelerde TITAAN tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etmek      hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda  FİRMA’ya önceki faturalarda yapılan indirimler,      ek bir fatura kesilerek geri alınır.
  6. 6 Ilan / reklam / redaksiyon rezervasyonları her sayının ilan/redaksiyon teslim                  tarihinden en geç 21 gün evvel FIRMA tarafından ücretsiz geriye çekilebilinir. Aksi        taktirde TITAAN ve FIRMA arasında anlaşılmış olan bedel FIRMA tarafıından                ödemek zorunda.
  7. 7 Özel indirimli fiyat anlaşması: Ilan vermek isteyen FIRMA bir kaç sayıda çıkmak          istediği nedeniyle TITAAN ile özel bir fiyat indirimi sağladı ise bu fiyat indirimi ancak      FIRMA`nın TITAAN ile anlaştığı kontenjanı komple kullandığı taktirde geçerlidir.           Eğer FIRMA anlaşılan ilan kontenjan`ını komple kullanmadığı taktirde o güne kadar       vermiş olduğu ilanlar için normal liste fiyatında belirlenen ilan bedellerini ödemek           zorunda .
 1. DİĞER KOŞULLAR:
  1. 1 Sözleşme FİRMA kaşesi ve yetkili kişi imzası ile 2 nüsha olarak hazırlanıp TITAAN`a    faks ve email olarak gönderilir. 1 nüsha TITAAN tarafından onaylanıp FİRMA’ya            gönderilir.
  2. 2 Şartname konusu işlerin yürütülmesinde FİRMA’nın adresine yapılacak bildirim, aynı      gün FİRMA’nın kanuni adresine yapılmış sayılacaktır.
  3. 3 Uyuşmazlıklar ve ortaya çıkacak yeni durumların görüşmeler yoluyla görüşülmesi          esastır. Çözümlenemeyen uyuşmazlıklar için Istanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri      yetkilidir.
  4. 4 Bu şartname, 1 Ekim 2015 tarihinden başlayarak geçerli olup 5 madde olarak                düzenlenmiştir.
  5. 5 Film gönderilmemesi halinde film bedeli FİRMA tarafından ödenir.
  6. 6 TITAAN gerektiğinde ilan bedellerini ve koşullarını değiştirebilir, sözleşme yapan            FİRMA’lar bu değişiklikten etkilenmez.
  7. 7 Bu şartname, 1 Ekim 2015 tarihinden başlayarak geçerli olup 5 madde olarak               düzenlenmiştir.

Titaan NetMedia GmbH web sitesini kullanmadan önce kullanım hakları kabul etmiş sayılırsınız. Aksi halde lütfen bu siteyi kullanmaktan kaçının.

1. Sorumlulukların Sınırı

Özenle seçilmesine ve test edilmesine rağmen, içeriğimizde hatalı bilgi tespit ettiğimiz anda derhal çıkartır ve telafi ederiz. Bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü için hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Üçüncü şahıslar tarafından sunulan mal ve hizmetler hakkında bilgi gerekliliği, yükümlülük durumu, ödeme gerekliliği, mal ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu ve hizmet edinmek gibi durumlar için kullanılamaz.

2. Telif ve Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesinin içeriği Alman telif hakkı ve performans koruma yasasına tabidir ve sağlayıcı veya kendi sahiplerinin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu durum, kopyalama, düzenleme, çeviri, depolama, işleme veya veri tabanları veya diğer elektronik medya ve sistemlerde içeriğinin sunumu için de geçerlidir. İçeriği ve üçüncü kişilerin hakları korunmaktadır. Kısmi içeriğin veya tüm sayfaların yetkisiz çoğaltılması veya dağıtılması durumunda yasal işlemlerden sorumlu olunur. Bu web sitesinden frame olarak kullanılacak içerikler dışarıya sadece yazılı izinle verilir.

Bilgi, elektronik veri işleme ("yazılım") için özellikle isimler, ticari marka, metin, resim, video, animasyon, grafik, plan ve programlar için web sitemizde verilen bilgiler, bizim lehine veya üçüncü kişiler lehine yasa ile korunmaktadır.

3. Dış Bağlantılar

Sitemiz harici web sitelerine bağlantılar içerir. Üçüncü taraf web Sitelerinin tasarımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu bize ait değildir, ve bu nedenle herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.

Sitemizdeki bilgilerin üçüncü parti bri siteden yasadışı olarak siteye dahil edildiğinin farkına varırsanız, biz bu bağlantıyı kaldıracağız.

4. Gizlilik

Ziyaretçilerin erişimleri (tarih, saat, sayfa) hakkında bilgileri kaydedilir. Bu veriler kişisel değil anonim olarak toplanır. Sadece istatistiki amaçlar için kullanılmaktadır. Ticari veya ticari olmayan amaçlarla üçüncü şahısların ifşası yer almaz. Sağlayıcı açıkça Internet (örneğin e-posta ile iletişim) güvenlik açıkları üzerinden veri iletimi işaretleri ve tamamen üçüncü şahıslar tarafından erişime karşı korumalı olamaz.

Sağlayıcı yazılı izin vermiş ya da arada bir iş ilişkisi olmadıkça ticari reklam için iletişim bilgilerinin kullanımı açıkça arzu etmez. Sağlayıcı ve bu web sitesinde adı geçen tüm şahıslar kendileri verilerinin herhangi bir ticari faaliyette kullanımı veya açıklanmasına itiraz edebilir.

Ayrıca, web sitemiz kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Daha sonra burada yayınlamak için herhangi bir zamanda burada listelenen kullanım hakları ve koşullarını değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Bedburg, den 01.10.2014