2015, bankacılık dışı finans için rekorlar yılı olacak

Bankacılık dışı finans sektörü yasal düzenlemeler sonrası Türkiye’de önemli bir atılım sergiledi. Ülke ekonomisinin yüzde 3 büyüdüğü bir dönemde iş hacmi açsından leasingde yüzde 23, faktöringde yüzde 22, finansmanda ise yüzde 17 büyüdü. Sektörün 2015 yılında rekorlar yılı olması bekleniyor.

Tem-Ağu 2015

Leasing (finansal kiralama), faktöring ve finansal kiralamayı temsil eden bankacılık dışı finans sektörü Türkiye’de 2014 yılında önemli bir büyüme ortaya koydu. Her üç sektördeki şirketlerin Türkiye’deki tek çatı kuruluşu Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verilerine göre 2014 sonu itibariyle işlem hacmi olarak leasingde yüzde 23, faktöringde yüzde 22, finansmanda ise yüzde 17’lik bir büyüme gerçekleşti. Bu 2015 ilk çeyreğinde de devam etti. Konsolide verilere göre her üç sektörün 2015 yılının ilk çeyreğinin bir önceki yılın aynı dönemine göre aktif toplamı yüzde 24,9 artışla yaklaşık 32 milyar dolara, işlem hacmi yüzde 16,9 artış ile 13.8 milyar dolara, faaliyet konusu alacakları ise yaklaşık yüzde 26 artışla 29.1 milyar dolara yükseldi. 2015 ilk çeyreğinde özkaynak büyüklüğünü yaklaşık yüzde 15 artışla 4.7 milyar dolara çıkaran bankacılık dışı finans sektörünün net karı ise yüzde 25,3 artışla yaklaşık 166 milyon dolar olarak gerçekleşti.

„FKB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özger, 2014 yılı sonu itibariyle verilerin yayımlanmasının ardından Şubat ayında Dünya gazetesine yapmış olduğu değerlendirmede bankacılık dışı finansta 2015’te rekorlar kırılacağı müjdesini verdi. Özger sektörün (30,7 milyar dolarlık aktif büyüklüğe ulaştığını ve 38,5 milyar doları geçmek için çalıştıklarını ifade etti.

İhracat finansmanı

Değerlendirmesinde ihracatı teşvik etmek yeni bir kaynak oluştuğuna dikkat çeken FKB Başkanı, ihracat faktöringinde 6.5 milyar dolarlık işleme aracılık yapıldığını kaydetti. Şirketlere T.C. Merkez Bankası kaynağından çok uygun koşullarda kredi verildiğini belirten Başkan Özger, Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılacak bu kredi avantajından ihracatçıların yararlanması gerektiğine dikkat çekti.

Faktöring sektörü Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’ne geçti

FKB, faktoring şirketleri ve bankaların, bir alacağın birden fazla faktoring işlemine konu edilmesi ve çifte finansmanın önüne geçilebilmesi amacıyla Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) işbirliğinde Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) yazılım sürecini tamamladı. Sistem, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum’ndan (BDDK) da onay alarak hayata geçti. FKB’nin KKB işbirliği ile hayata geçirdiği sistemin ilk aşamasında, fatura, e-fatura, satış sözleşmesi gibi devralınan alacaklara ilişkin belgelere ait bilgiler kayıt altına alınıyor. Bu yıl devreye geçecek ikinci aşamada ise çek, senet gibi ödeme araçları ve tahsilat bilgileri de sisteme eklenerek MFKS Risk Merkezi’nin ardından önemli bir bilgi merkezi haline gelecek. FKB, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında vatandaşlık numarası ve vergi kimlik numasarı bilgileri, e- fatura mükellefiyet kontrolü, e-fatura doğrulama fonksiyonlarını MFKS dahil ederek sorgulanabilir, izlenebilir ve raporlanabilir bir altyapıyı ekonomi ve finans sistemine kazandırmış oldu. www.fkb.org.tr

Finansman şirketleri tüketiciden çok, kurumsal tarafta ön plana çıkıyor

FKB Başkanı Özger, bankacılık dışı finansın bir diğer kolunu temsil eden finansman şirketlerinin bireysel taşıt finansmanında zor bir 2014 geçirdiğini belirtirek, araç satışlarındaki hızlanmanın, kayıpları telafi ettiği gibi büyüme de getirdiğini söylüyor. Finansman şirketlerinin tüketiciyi finanse etmekten çok kurumsal tarafta öne çıktığını bildiren Özger, “Mercedes, Man, Volvo, Fiat gibi dünya markalarının ülkemizdeki yatırımlarının finansını yapan kuruluşlar olarak finansman şirketleri büyük katkı sağlıyor. Sektör bu yıl bireysel kredilerdeki yüzde 25’lik gerilemeye rağmen ticarideki yüzde 50’ye yakın büyüme ile toplam kredilerini yüzde 25 civarında artırdı. Bu ülkede yapılacak olan büyük bir inşaat yatırımının kamyonunu, çekicisini bu sistem üretiyorsa katkı sağlıyor demektir” diyor. Yeni yasayla finansman şirketlerinin stok finansmanı da yapabildiğini anlatan Özger, “Önceden bir aracı faturası son kullanıcıya kesildiğinde finanse edebiliyordunuz. Artık otomotiv bayileri, stokları için de finansman kullanabilecek” diye konuşuyor. Abbas Özpınar