Türk bankalarının net karı 2015’te yüzde 6 artışla 9 milyar dolara ulaştı

2015 yılı sonu itibariyle Türk bankacılık sektörünün karnesini açıklandı. Yıl sonu itibariyle Türk bankaları yüzde 6 artış ile net 8.9 milyar dolar kar etti

Oca-Şub 2016

Türk bankalarının net karı 2015’te yüzde 6 artışla 9 milyar dolara ulaştı

Türk bankacılık sektörü ülke ekonomisiyle paralel şekilde büyümesini sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2015 yılı sonu itibariyle açıkladığı veriler de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna göre Türk bankalarının bir önceki yıla göre net karı yüzde 6 artışla 8.9 milyar dolara ulaştı. Özkaynakları 2015 sonu itibariyle yaklaşık 91 milyar dolara çıkan bankacılık sektörünnün toplam mevduat büyüklüğü ise 430 milyar dolara ulaştı.

Sektörün aktif büyüklüğü 810 milyar dolara ulaştı                                                                                                    Yine BDDK verilerine göre, geçtiğimiz yıl sektörün kredilerinde de yüzde 20 artış gerçekleşti ve 510 milyar doları aştı. Ancak takipteki alacaklar da yüzde 30,5 gibi ciddi bir oranda artarak 16.4 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 2015 yılında yüzde 18,2 oranında artarak 810 milyar dolar oldu. 2014 sonunda yüzde 16.28 olan sermaye yeterlilik rasyosu ise 2015 sonunda yüzde 15.56'ya geriledi.
 

Kârlılık düştü
Sektörde karlılık oranları büyümü oranlarına ters şekilde son on yılda düşüş kaydetti. Dünya Gazetesi’nde yer alan 3 Şubat 2016 tarihli analize göre sektörün 10 yılda aktif karlılığı yüzde 55, özkaynak karlığı ise yüzde 46 oranında geriledi. Sektörü güçlendirmek için 2001 yılında yapılan reformlar ve yapılandırmaların ardından düşen karlılık oranları son on yılda ciddi boyutlara ulaştı.
Enflasyondan arındırılmış verilere göre, 2006 yılında yüzde 12 dolayında bulunan özkaynak karlılığı, 2015 yılında yüzde 2,3 düzeyine kadar geriledi. Sektörün 2006’da yüzde 13,7 olan net faiz marjı, 2015 yılı sonu itibariyle yüzde 7,8’e geriledi. Karlıklık oranında en fazla düşüş katılım bankalarında yaşandı. 2006 yılında yüzde 3,3 aktif karlılığa sahip olan katılım bankalarında bu oran 2011 yılında yüzde 2’nin altına indi ve 2015 yılında ise yüzde 0,35 seviyelerine kadar geriledi. Faiz gelirlerindeki gerilemeyi, 2014 yılına kadar faiz dışı gelirlerle dengelemeye çalışan bankalar, tüketicilerin yoğun şikayetiyle ücret, hizmet gelirleri ve komisyon gelirlerini de düşürmek zorunda kaldı. Ücret, komisyon ve hizmet gelirleri bankaların toplam gelirlerin yüzde 13’ünü oluşturuyor.Öte yandan uluslararası derecelendirmebkuruluşu Fitch Ratings, 4 Şubat 2016 tarihinde yaptığı açıklamada Türk bankacılık sektörünün görünümünü durağan olarak nitelendirdi.
Türk bankalarının sermayelendirmesinin makul düzeyde olduğunun belirtildiği açıklamada mart ayından itibaren uygulanacak riskli varlıklardaki değişikliklerin etkisinin karışık olacağı, bu yeni düzenleme ile Basel Yönlendirme Komitesi ile daha uyumlu hale geleceği ve uluslarlarası bankalarla daha fazla doğrudan karşılaştırma yapılabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'de 2015’teki perakende kredilerin yüzde 8 artarak enflasyonla uyumlu artış gösterdiği, yeni düzenlemelerle perakende kredilerde hızlı bir artış beklenmediği kaydedildi. (Abbas Özpınar)