Türk Sağlık Sektörü İş Fırsatları Sunuyor

Kamu ve Özel Proje Sahipleri Tıp Teknolojisine İhtiyaç Duyuyorlar.

Türk Sağlık Sektörü İş Fırsatları Sunuyor

Uluslararası teknik tıbbi donanım üreticileri Türkiye’de iş yapma konusunda genel olarak iyi fırsatlara sahipler. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının çok sayıdaki yapılanma ve genişleme projeleri, büyük bir kısmı ithal edilmek zorunda olan cihazlar, aparatlar ve enstrümanlara duyulan büyük bir ihtiyaçla bağlantılıdır. Sağlık Bakanlığı da yatırımlarını zorluyor. Sağlık hizmetleri piyasasındaki güçlü talep dalgaları ayrıca büyümekte olan sağlık turizminden de geliyor.

Türk sağlık sektörü geçtiğimiz yıllarda önemli bir kalkınma sektörü haline geldi. Özel hastane zincirleri ve başka özel proje sahipleri hizmet arzlarını durmaksızın genişletirken, Sağlık Bakanlığı da mevcut kurumların modernizasyonuna yatırım yapıyor ve özel yatırımcılarla birlikte, kamu ve özel sektör işbirliği kapsamında özel yatırımcılar tarafından kurulan ya da donatılan ve ardından kamunun işletmeci kurumlarına kiralanan belediye hastaneleri tabir edilen hastaneler kuruyor.

Burada büyüyen sağlık piyasasının temelini nüfusun gelirinin ve sağlık bilincinin artmasıyla birlikte sağlık hizmetlerindeki artan talep oluşturuyor. Bu gelişme sağlık sigorta sisteminin ve devlet katkılarının iyileştirilmesiyle destekleniyor, öyle ki giderek daha fazla insan tıbbi tedaviye ulaşabiliyor ve sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık giderleri sürekli artışta.

Bunlar yayınlanan en son resmi rakamlar olan TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu; www.tuik.gov.tr) 2013 yılı verilerine göre toplam 84,4 milyar Türk Lirası düzeyindedir. Bunun 66,2 milyar TL’lik kısmı kamu sektörünün ve 18,2 milyar TL’lik kısmı özel sektörün payıdır. Toplam giderlerin 79,8 milyar TL’lik kısmı cari giderler ve 4,6 milyar TL’lik kısmı yatırımlardır. Sağlık giderlerinin cari giderler içindeki payı 41,8 milyar TL olarak belirtilmiştir. Tüm sağlık giderlerinin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSİYH)’daki payı %5,4 oranındadır. Kişi başına ortalama sağlık giderleri 1.110 TL düzeyindedir.

Sağlık hizmetlerine olan talebin artması ve çok yönlü proje faaliyetleri sonucunda hastane donanımları, teşhis ve tedavi amaçlı tıbbi teknik cihazlar, aparatlar ve enstrümanlar için büyük bir ihtiyaç doğmaktadır. Aynı zamanda kurumların rasyonel bir şekilde işletilmesini sağlamak için modern hastane yönetim sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. Projelerle bağlantılı olarak, uluslararası tıp tekniği sunan kuruluşlar için ilgi çekici tedarik ve işbirliği fırsatları doğmaktadır.
Necip C. Bağoğlu
Germany Trade & Invest, Istanbul
www.gtai.de